Så hjälper vi dig - till en mer kostnadseffektiv vardag

Är du redan kund hos Pacudo känner du till vår förmåga att förenkla och effektivisera din verksamhet. I vårt tjänsteutbud finns verktygen som effektiviserar och sänker kostnader oavsett verksamhetens storlek. 

Allt kring pallen
En översyn av packprocessen och en analys av förpackningsbehovet sänker kostnader.
>> Läs vidare

Smartare standard
Färre artiklar och fler standardiserade lösningar ger sänkta kostnader och frigör lageryta.
>> Läs vidare

Få ut mer av lagret - lagerhållning
Påverka marginalerna genom att låta oss ta hand om ert lager av förbrukningsvaror. 
>> Läs vidare

Packprocessen
Optimera packprocessen från packning, förslutning och pallfixering till transport.
>> Läs vidare

Flödesanalys - från komplext till enkelt
För mer information kontakta order@pacudo.com