Frakt och logistiklösningar

Småorderavgift
Vid leveransordervärde understigande 3000 SEK tillkommer småorderavgift.
Pris: 300 SEK
 

Logistiktjänster

Leveransavisering

Leveransavisering 30 minuter innan leverans. Mottagare icke på plats vid leveranstillfället och obesvarad telefonavisering: Godset går tillbaka till närmaste terminal och aviseras. Ny utkörning sker på mottagarens bekostnad.

Utleverans från Pacudos lager samma dag – endast styckegods
Leverans sker med ordinarie transportsätt och enligt turlista, men avviker från standardvillkoret 48 timmars leveranstid, samt eventuell fast leveransdag. 
>500 kg partigods, vänligen kontakta kundservice.
Pris: 250 SEK

Garanti leverans
Garanti leverans, före 10.00 - Styckegods upp till 1 560 kg 
Pris: *550 SEK

Garanti leverans, före 12.00 - Styckegods upp till 1 560 kg
Pris: *300 SEK

*Kontakta kundservice för kontroll om garanti leverans tjänst är tillgänglig på ort.

Tidslossning 
Partigods - gods över 1560 kg, vänligen kontakta kundservice.

Inbärning – Postnummer 10-19, 20-22 och 40-43
Inbärning av sändningar till mottagare, upp till 1560 kg.
>1560 kg enligt överenskommelse, vänligen kontakta kundservice. 
Pris: 350 SEK
OBS! På grund av smittorisk under rådande coronapandemi kan vi inte erbjuda inbärning av leverans för närvarande.

Inbärning – Övriga postnummer
Inbärning av sändningar till mottagare, upp till 1560 kg
>1560 kg enligt överenskommelse, vänligen kontakta kundservice. 
Pris: 550 SEK
OBS! På grund av smittorisk under rådande coronapandemi kan vi inte erbjuda inbärning av leverans för närvarande.

Påfyllnadstjänst
Lagerpåfyllnad av sändningar hos mottagare, storstadsområde upp till 1560 kg.
>1560 kg enligt överenskommelse, vänligen kontakta kundservice. 
Pris: 800 SEK/order

Avemballering
Avemballering av sändningar hos mottagare.
**Max 5 pallar postnummer 10-19, 20-22 och 40-43.
Max 2 pall postnummer 23-39 och 44 och uppåt.
Pris: **150 SEK/pall