Våra leveransvillkor reglerar bland annat vem som:

  • Betalar frakt och övriga kostnader i samband med transporten
  • Står för risken vid en eventuell godsskada eller förlust
  • Betalar tull i importlandet

Hela dokumentet hittar du här: Allmänna leveransvillkor

Our general delivery terms are also available in English: General delivery terms