Cederroth Andningsmask

Cederroth Andningsmask är ett hjälpmedel för att ge mun-till-mun-andning på rätt sätt samtidigt som det minskar risken för kontakt mellan hjälpare och skadad. Andningsmasken består av en plastduk med backventil. Tydliga instruktioner är tryckta direkt på duken.

Artikel Kvantitet
Pris
658060
Andningsmask Cederroths med backventil
Ej möjlig