Cederroth Skyddspaket

Cederroth Skyddspaket är ett hjälpmedel för att ge mun-till-mun-andning på rätt sätt samtidigt som det minskar risken för kontakt mellan hjälpare och skadad. Cederroths andningsmask är försedd med backventil.

Artikel Kvantitet
Pris
658059
Skyddspaket Cederroths andningsmask, handskar, savett
Ej möjlig