Gastronomform med lock

Gastronomform med transparant lock.

Artikel Kvantitet
Pris
571787
Aluminiumform Gastronom 1/1 6800ml, 527x325x51mm
Ej möjlig