Bandningsverktyg ITA 25

Ett nytt batteridrivet bandningsverktyg för PET-band 16-19 mm. Panelen ger dig möjlighet till 3 inställningar. Manuell, halvautomatisk och helautomatisk. Väger 4,1 kg och har en bandspänning upp till 550 kp (5500N).

Artikel Kvantitet
Pris
2039087
Verktyg ITA 25 Batteridriven friktionsbandare
Ej möjlig