Bandningsverktyg ITA-21

Batteridrivet verktyg för plastband på 16-19 mm. Väger 3,8 kg och har en bandspänning på upp till 400 kp (4000N).

Artikel Kvantitet
Pris
2001239
Verktyg ITA-21 Batteridriven friktionsbandare
Ej möjlig