Bandningsverktyg ITA-20

Batteridrivet verktyg för plastband på 12-16 mm. Verktyget väger 3,6 kg och har en bandspänning på upp till 220 KP (2200 N).

Artikel Kvantitet
Pris
2001238
Verktyg ITA-20 Batteridriven friktionsbandare
Ej möjlig