Lastsäkringskudde

Med lastsäkringskuddar undviker man enkelt skador som kan uppstå vid transport i container, järnvägsvagnar och på fartyg. En lastsäkringskudde består av ett inre hölje försett med luftventil och yttre lager av kraftigt papper/pp-väv i flera skikt som skydd. En säker transport sker när kudden fylls med luft. Lasten kan då inte röra sig utan står helt fixerad. Luftkudden går snabbt att placera och fylla med luft och sparar mycket tid. Genom att ventilen kan öppnas och återförslutas är det även möjligt att flytta luftkudden efter uppfyllning om containern skall stuvas om. Kontakta din säljare eller kundservice om offert önskas på andra storlekar.