Absol Absorberande Granulat

Finkornigt granulat. Absol 40 suger upp, sanerar och neutraliserar snabbt och effektivt miljöfarliga vätskor. Produkten fungerar också som brandbekämpnings- och halkskyddsmedel.

Artikel Kvantitet
Pris
2101907
Absorptionsmaterial ABSOL 40
Ej möjlig