Ett urval av produkter inom Absorbenter

Absodan

Finkornigt granulat för absorption och begränsning av spill.

Absorptionsmaterial ABSOL 16

Finkornigt granulat. Absol 16 suger upp, sanerar och neutraliserar snabbt och effektivt miljöfarliga vätskor. Produkten fungerar också som brandbekämpnings- och halkskyddsmedel.

EasiTex Absorbenter Universal absorberande ark

Universal absorbent för upptagning av alla typer av spill; oljor, vatten, kemikalier, de flesta syror etc.

 

Universal absorbent ark

Universal absorbent för upptagning av alla typer av spill; oljor, vatten, kemikalier, de flesta syror etc.

Vaxspån Golvfix

Ett dammbindande och bonande vaxspån som används i industrin, lagerlokaler, verkstäder, garage mm. Passar de flesta golv så som linoleum, sten, betong, vinyl, trägolv mm. Används som ett effektivt dammbindande medel vid sista städningen vid nybyggen, lagerlokaler mm. Kan med fördel användas i pannrum för att binda aska och sot.