Liv Des 70 Desinfektionsmedel

DES 70 är en etanolbaserad ytdesinfektion avsedd för rena ytor. Används för att förebygga och förhindra mikrobiologisk smittspridning via ytor och föremål.

Artikel Kvantitet
Pris
2109821
Ytdesinfektion Liv Des 70
Ej möjlig