Ett urval av produkter inom Avfallshantering

Avfallsbehållare 600ml Sharps Disposal Container

En avfallsbehållare om 600ml som är utformad att hantera kanyler på ett säkert och effektivt sätt.

Återvinningskärl Hera

Avfall och återvinningssystemet Hera är en komplett serie pedalkärl som motsvarar HACCP-krav. Manövreras utan att använda händerna och passar för en rad användningsområden från patientrum i sjukvården till matberedning. Mjuk stängning för tysta och lugna omgivningar. Finns i tre storlekar.