Ett urval av produkter inom Silk & Mattbestruket trähaltigtpapper

UPM Sol matt

Bestruket, trähaltigt, vit, matt