Covid Antigentest

Boson Coronatest SARS-CoV-2-Antigentest är ett självtest för detektering av pågående Covid-19-infektion. Självtestet geomförs via topsning i näsan och resultatet visas efter 15-20 minuter. Bosons test är ett in vitro-test som baseras på immunkromatografi. Kan användas som screening av symptomfria individer på exempelvis arbetsplatser. Känslighet 96,77 % (Känslighet anger andelen individer med covid-19 som får ett positivt resultat vid användning av antigentestet.) Specificitet 99,20 % (Specificiet anger andelen individer utan covid-19 som får ett negativt resultat vid användning av antigentestet.)