Hållbarhet

Vision/definition

Hållbarhet för oss inom Pacudo innebär att kommande generationer får möjlighet
att leva sina liv i trygghet och välstånd på en planet som räcker till alla.
 
Tillsammans med våra kunder och samarbetspartners kan vi göra skillnad och vara
en del i att vända de negativa trenderna av utsläpp och global uppvärmning. 


Vårt hållbara arbete fokuserar vi till de områden där vi kan ha störst positiv inverkan
och göra skillnad.

Ett hållbart sortiment                    Klimatarbete

Dessa områden svarar upp mot de globala målen nummer 12 och 13.